Blog for Learning

This blog contains lesson material, material summary, questions and answers, definitions, types and examples, and others.

Advertisement

Powered by Blogger.

Visitors

Flag Counter

Pages

PARIWARA

Pariwara yaiku piranti kanggo ajak-ajak (persuasif) utawa celuk-celuk para konsumen supaya tuku barang utawa  jasa kang ditawakake.

Babagan kang perlu digatekake
Babagan kang perlu digatekake ing sajroning pariwara ana 2, yaiku:
1. Surasa/isi pariwara
- kudu objektif lan jujur
- cekak lan cetha
- ndudut ati (menarik)
- ora nyinggung wong liya
2. Basa sing digunakake
- gampang ditampa (komunikatif)
- ukarane cekak, cetha, lan ndudut ati
- isine nyata, ora ngapusi
- sipate ngajak-ajak

Wujud pariwara
Wujude pariwara kaperang dadi 4, yaiku :
1. Tetembungan
2. Gambar
3. Swara tetembungan-swara lagu
4. Swara instrumentalia-acting

Media kang dinggo
Media kang dinggo nggiyarake pariwara, yaiku:
a. media cetak
    kayadene ariwarti, kalawarti, stiker, baliho, lan poster.
b. media elektronik
    kayadene radhio (awujud swara/audio), TV (swara, gambar, lan gerak), internet, lan pariwara out of home (sanjabane ruwangan).

Jinising pariwara
Jinising pariwara, yaiku:
1. Pariwara komersial
    yaiku pariwara kang ancase nawakake barang (produk) / jasa (leladen).
    Tuladhane: pariwara sepatu, pariwara sabun, pariwara klambi, lsp.
2. Pariwara kulawarga / uleman
    pariwara kang awujud ajak-ajak supaya teka ing pahargyan.
    Tuladhane: adhicara wisuda, palakrama, ambal warsa, kepaten, lsp.
3. Pariwara panjaluk
    yaiku pariwara kang isine njaluk babagan tartamtu.
    Tuladhane: lowongan kerja
4. Pariwara layanan masyarakat
    yaiku pariwara kang duweni ancas ngelingake / menehi katrangan marang bebrayan (mligine babagan kesehatan)
    Tuladhane: pariwara KB, posyandu, bahayane ngrokok lan narkoba, lsp.


0 Komentar untuk "PARIWARA"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top