Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

JENENGE PENTIL

JENENGE PENTIL

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi JENENGE GODHONG, KEMBANG, ISI, PENTIL, WOH, LAN WIT. Langsung wae ing ngisor iki penjelasane.

 JENENGE GODHONG

1.      godhong aren                    : dliring
2.      godhong asem                   : sinom
3.      godhong cocor bebek        : tiba urip
4.      godhong dhadhap              : tawa
5.      godhong gebang (palem) : kajang
6.      godhong gedhang             : ujungan
7.      godhong gedhang garing  : klaras
8.      godhong jambe                 : procot, dedel
9.      godhong jarak                   : bledheg
10.  godhong jarak-kebo          : lomah-lameh
11.  godhong jati                      : jompong
12.  godhong kacang brol        : rendeng
13.  godhong kacang lanjaran : lembayung
14.  godhong kates                   : gampleng
15.  godhong kecipir                : cethethet
16.  godhong kelor                   : limaran (sewu)
17.  godhong kemladheyan      : kumuda
18.  godhong kluwih                : kleyang
19.  godhong krambil enom     : janur
20.  godhong krambil               : blarak
21.  godhong lempuyang         : lirih
22.  godhong lombok               : sabrang
23.  godhong mlinjo                 : so
24.  godhong pari                     : damen
25.  godhong pring                   : elarmanyura
26.  godhong randu                  : baladewa (smarakandhi)
27.  godhong siwalan               : lontar
28.  godhong tales (kimpul)     : lumbu
29.  godhong tebu garing         : rapak
30.  godhong tela                     : jlegor
31.  godhong turi                     : pethuk
32.  godhong waluh                 : lomah-lameh
33.  godhong widara putih       : trawas
34.  godhong wuni                   : mojar

JENENGE KEMBANG
1.      kembang aren                   : dangu
2.      kembang blimbing           : maya
3.      kembang blutru                 : montro
4.      kembang cengkeh             : polong
5.      kembang cubung               : torong
6.      kembang dhadhap             : celung
7.      kembang duren                 : dlongop
8.      kembang ganyong            : puspanyidra
9.      kembang garut                  : gremeng
10.  kembang gedhang             : tuntut (ontong)
11.  kembang gembili               : seneng
12.  kembang gori                    : angkup
13.  kembang jagung                : sinuwun (jeprak)
14.  kembang jambe                 : mayang
15.  kembang jambu                 : karuk
16.  kembang jarak                   : juwis
17.  kembang jati                      : janggleng
18.  kembang jengkol               : kecuwis
19.  kembang kacang               : besengut (bundhel)
20.  kembang kanthil                : gading
21.  kembang kapas                  : kadi
22.  kembang kara                    : kepek
23.  kembang kecipir                : cethethet
24.  kembang kelor                   : limaran
25.  kembang kemlandhingan : jedhidhig
26.  kembang kencur                : sedhet
27.  kembang kimpul                : pancal
28.  kembang kluwih                : ontel
29.  kembang kopi                    : blanggreng
30.  kembang krambil               : manggar
31.  kembang krokot                : naknik
32.  kembang lamtara               : jedhidhig
33.  kembang lombok               : menik
34.  kembang mlinjo                 : uceng (kroto)
35.  kembang nangka               : babal
36.  kembang nipah                  : dongong
37.  kembang pace                    : nyreweteh
38.  kembang pandhan              : pudhak
39.  kembang pete                     : pendul
40.  kembang pohung               : ingklik
41.  kembang pring                  : krosak
42.  kembang randhu               : karuk
43.  kembang salak                   : ketheker
44.  kembang so                        : uceng (kroto)
45.  kembang suruh                  : drenges
46.  kembang tales                    : pancal
47.  kembang tebu                    : gleges
48.  kembang tela                     : ingklik
49.  kembang timun                 : montro
50.  kembang widara putih      : rejasa

JENENGE ISI
1.      isi asem                              : klungsu
2.      isi cipir                               : botor
3.      isi duren                            : pongge
4.      isi jambe                            : jebug
5.      isi kapas                             : wuku
6.      isi kates                             : trempos
7.      isi kluwak                          : pucung
8.      isi kluwih                           : bethem
9.      isi krambil                          : kenthos
10.  isi mlinjo                            : klathak
11.  isi nangka                          : beton
12.  isi pelem                            : pelok
13.  isi randhu                          : klentheng
14.  isi salak                              : kenthos
15.  isi sawo                             : kecik
16.  isi semangka                     : kwaci

JENENGE PENTIL
1.      pentil asem                                    : cempaluk
2.      pentil jagung                                 : jantenan
3.      pentil jambe                                   : bleber
4.      pentil jambu                                  : karuk
5.      pentil kacang                                 : besengut
6.      pentil krambil                                : blubuk
7.      pentil krambil                                : cengkir
8.      pentil krambil                                : degan
9.      pentil manggis                               : blibar
10.  pentil nangka                                 : gori
11.  pentil nangka                                 : tewel
12.  pentil pelem                                   : pencit
13.  pentil randhu                                 : plencing
14.  pentil semangka                            : plonco
15.  pentil so                                         : kroto
16.  pentil timun                                   : serit

JENENGE WOH
1.      woh aren                           : kolang-kaling
2.      woh bengkowang              : besusu
3.      woh cengkeh                     : polong
4.      woh gebang                       : klanding
5.      woh gembili                      : katak
6.      woh jambe                        : jebug
7.      woh jati                             : janggleng
8.      woh kanthil                       : gandhek
9.      woh kelor                          : klenthang
10.  woh kesambi                     : kecacil
11.  woh pucung                       : kluwak
12.  woh so                               : mlinjo
13.  woh tal                              : siwalan
14.  woh uwi                            : katak

JENENGE WIT
1.      wit aren                             : ruyung
2.      wit gedhang                      : debog
3.      wit jagung                         : tebon
4.      wit jambe                          : pucang
5.      wit jati enom                     : jangglengan
6.      wit kacang                         : rendeng
7.      wit kapuk                          : randhu
8.      wit kolang-kaling              : aren
9.      wit krambil                        : glugu
10.  wit mlinjo                          : so
11.  wit pari                              : damen
12.  wit pohung                        : bonggol
13.  wit pring enom                  : bung
14.  wit pring tuwa                   : bungkilan
15.  wit siwalan                        : tal

JINISE WIT
1.      gedhang : ambon, byar, emas, ijo, kepok, kluthuk, raja, susu, lan sapanunggalane.
2.      jambu : aer, bol, bangkok, darsana, klampok, kluthuk, mete, sukun, lsp.
3.      jeruk : bali, keprok, kingkit, manis, pacitan, pecel. purut, lsp.
4.      klapa : gadhing, genjah, hibridhah, sawit, taun, lsp.
5.      pari : bengawan, cendhani, gaga, jero, gadhis, ketan, rajalele, lsp.
6.      pelem : arumanis, gadhung, golek, kweni, manalagi. podhang, sengir, lsp.
7.      pring : apus, ampel, cendhani, gading, petung, wulung, lsp.

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.

Samene wae postingan JENENGE GODHONG, KEMBANG, ISI, PENTIL, WOH, LAN WIT, mugi-mugi manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "JENENGE PENTIL"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top