Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

JENENGE SATRYA LAN KASATRIYANE

JENENGE SATRYA LAN KASATRIYANE


Assalamu’alaikum Wr Wb

Ing dina iki kula arep posting materi JENENGE SATRYA LAN KASATRIYANE. Langsung wae ing ngisor iki penjelasane.

Abimanyu                   satriya ing Plangkawati.
Anoman                      satriya ing Kendhalisada.
Arjuna                         satriya ing Madukara.
Aswatama                   satriya ing Sokalima.
Antareja                      satriya ing Jangkarbumi.
Antasena                     satriya ing Sapta Pertala.
Bimasena                    satriya ing Jodhipati.
Burisrawa                   satriya ing Madyapura.
Dresthajumna             satriya ing Cempalareja.
Dursasana                   satriya ing Banjarjungut.
Gathutkaca                 satriya ing Pringgodani.
Indrajit                        satriya ing Bikungkung.
Irawan                        satriya ing Yasarata.
Janaka                        satriya ing Madukara
Jayadrata                    satriya ing Banakeling.
Kartamarma               satriya ing Banyutinalang / Ngadilangu.
Kumbakarna              satriya ing Panglebur Gangsa.
Lesmana Mandrakumara satriya ing Saroja Binangun.
Nakula                       satriya ing Gumbiratalun / Bumi Retawu.
Sadewa                      satriya ing Sawojajar.
Samba                        satriya ing Paranggarudha.
Setiyaki                     satriya ing Lesanpura.
Setyaka                      satriya ing Tambak Mas.
Sengkuni                   satriya ing Plasajenar.
Sombo                       satriya ing Parang Garudha.
Thistajumpena           satriya ing Cempalareja.
Udawa                       satriya ing Widarakandang.
Werkudara                 satriya ing Jodhipati.Kapustakaan :

Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.
https://www.scribd.com/doc/87196355/Jenenge-Satriya-Lan-Kasatriyane


Samene wae postingan JENENGE SATRYA LAN KASATRIYANE, mugi-mugi manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "JENENGE SATRYA LAN KASATRIYANE"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top