Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Advertisement

Powered by Blogger.

Visitors

Flag Counter

Pages

Contoh Sanepa Beserta Artinya

Contoh Sanepa Beserta Artinya

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi sanepa Basa Jawa. Sanépa iku unèn-unèn sing tegesé mbangetaké nanging nganggo tembung kosok balèn. Sanépa iku ukara pepindhan kang kadadéan saka dhapukaning tembung watak lan tembung aran. Tuladhane kaya ing ngisor iki.

Ambune arum jamban          = Ambune banger banget.
Awake kuru semangka         = Awake lemu banget.
Awake lemu biting               = Awake kuru banget.
Balunge atos debog              = Balunge empuk banget.
Banyune bening peceren      = Banyune buthek banget.
Barange aji godhong garing = Barange ora aji banget.
Bobote abot kapuk               = Bobote entheng banget.
Bobote abot merang sagedheng = Bobote entheng banget.
Cahyane abang dluwang      = Cahyane pucet banget.
Dedege dhuwur kencur        = Dedege cendhek banget.
Empuk watu                         = Atos banget.
Enggale suwe banyu sinaring = Wektune cepet banget.
Eseme pait madu                = Eseme manis banget.
Gunemane pahit juruh        = Gunemane manis banget.
Kawruhe jero tapak meri    = Kawruhe sathithik banget.
Kulitane wuled godhong lumbu = Kulite mbedhel banget.
Kulite ireng mori                = Kulite putih banget.
Legi asem jawa                   = Kecut banget.
Lemune benjo tampah        = Lemune bunder banget.
Matane kedhep tesmak       = Matane mentheleng.
Mripate sipit mripat iwak   = Mripate amba.
Pakulitane kuning silit kwali = Pakulitane ireng banget.
Pamandenge kedhep tesmak = Pamandenge njinggleng.
Pedes gula jawa                    = Legi banget.
Pikirane landhep dhengkul   = Pikirane bodho banget.
Playune banter bekecot         = Playune rindhik banget.
Playune lonjong botor (mimis) = Playune banter banget.
Playune rindhik asu digitik    = Playune banter banget.
Polahe anteng kitiran             = Polahe akeh banget (rongeh).
Rasane legi bratawali             = Rasane pait banget.
Rembuge peret beton             = Rembuge alus banget.
Sepi pasar                               = Rame banget.
Sesrawungane renggang gula, kumepyur pulut = Sesrawungane raket banget.
Tatune arang kranjang           = Tatune akeh (kerep) banget.
Tembunge pait madu             = Tembunge manis banget.
Tembunge resik peceren        = Tembunge rusuh banget.
Ulate bening leri                    = Ulate mrengut (mbesengut) banget.
Utange arang wulu kucing      = Utange akeh banget.
Wektune suwe mijet wohing ranti = Wektune sadhela banget.
Wujude agal glepung               = Wujude lembut banget.

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.


Samene wae postingan materi sanepa Basa Jawa, mugi-mugi manfaat 😀.
Wassalamu’alaikum Wr Wb2 Komentar untuk "Contoh Sanepa Beserta Artinya"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top