Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

JENENGE ANAK KEWAN, JENENGE GAMAN KEWAN, LAN JENENGE TURUNAN KEWAN

JENENGE ANAK KEWAN, JENENGE GAMAN KEWAN, LAN JENENGE TURUNAN KEWAN

Assalamu’alaikum Wr Wb
Ing dina iki kula arep posting materi JENENGE ANAK KEWAN, JENENGE GAMAN KEWAN, LAN JENENGE TURUNAN KEWAN. Langsung wae ing ngisor iki penjelasane.

 JENENGE ANAK KEWAN

1.      anak ampal                        : embung
2.      anak asu                            : kirik
3.      anak ayam                         : kuthuk
4.      anak ayam alas                  : bekisar
5.      anak babi                           : gembluk
6.      anak bandeng                    : nener
7.      anak bantheng                   : wareng
8.      anak banyak                      : blengur
9.      anak baya                          : krete
10.  anak bebek                        : meri
11.  anak bethik                        : menter
12.  anak blanak                       : sendha
13.  anak brati                          : tongki
14.  anak bulus                         : ketul 
15.  anak cacing                       : lur
16.  anak cecak                        : sawiyah
17.  anak celeng                       : genjik (jagar)
18.  anak coro                           : mendhet
19.  anak dara                           : piyik
20.  anak dhorang                     : tamper
21.  anak emprit                       : indhil
22.  anak gagak                        : engkah
23.  anak gajah                         : bledug
24.  anak gangsir                      : tlondho
25.  anak garangan                   : rase
26.  anak garengpung               : drungkuk
27.  anak gemak                       : drigul
28.  anak glathik                       : cecrekan
29.  anak gundhik                     : rayap/laron
30.  anak iwak                          : beyongan (kocolan)
31.  anak jangkrik                    : gendholo
32.  anak jaran                          : belo
33.  anak kadhal                       : tobil
34.  anak kakap                        : caplak
35.  anak kalajengking             : ketupa
36.  anak kancil                        : kenthi
37.  anak kebo                          : gudel
38.  anak kemangga                 : criwi
39.  anak kepik                         : mreki
40.  anak kendhela (kinjeng)    : senggutru
41.  anak kethek                       : kenyung (munyuk)
42.  anak keyong/kul                : krikik
43.  anak kidang                       : kompreng
44.  anak kimar                         : kedah
45.  anak kinjeng dom              : undur-undur
46.  anak kintel                         : kentus 
47.  anak kodhok                      : precil (cebong)
48.  anak kombang                   : engkuk
49.  anak konang                      : endrak
50.  anak kremi                         : racek
51.  anak kucing                       : cemeng
52.  anak kul                             : krikik
53.  anak kupu                          : uler
54.  anak kura                           : laos
55.  anak kutuk                         : kotesan
56.  anak kwangwung              : gendhot
57.  anak laler                           : singgat/set
58.  anak lamuk                        : jenthik
59.  anak lawa                          : kampret
60.  anak lele                            : jabrisan (lendhi)
61.  anak lemut                         : uget-uget
62.  anak lintah                         : pacet
63.  anak lisang                        : beles
64.  anak lodan                         : jengkelong
65.  anak lutung                        : kowe
66.  anak luwak                        : kuwuk
67.  anak luwing                       : gonggo
68.  anak macan                        : gogor
69.  anak manuk                       : piyik
70.  anak menjangan                : kompreng
71.  anak menthog                    : emdhel (minthi)
72.  anak merak                        : uncung
73.  anak ngangrang                 : kroto
74.  anak nyamblik                   : slira
75.  anak pitik                          : kuthuk
76.  anak pe                              : genyong
77.  anak pleting                       : jaringan
78.  anak sapi                           : pedhet
79.  anak sembilang                  : lenger
80.  anak singa                          : dibal
81.  anak tawon                         : gana
82.  anak tekek                         : celolo
83.  anak tikus                          : cindhil
84.  anak tongkol                      : cengkik
85.  anak tuma                          : kor
86.  anak ula                             : ucet/kisi
87.  anak urang                         : grago
88.  anak wader                        : sriwat
89.  anak wagal                        : jendhil
90.  anak walang                      : dhogol
91.  anak warak                        : plencing
92.  anak wedhus                      : cempe
93.  anak welut                         : udhet
94.  anak yuyu                          : beyes

JENENGE GAMAN KEWAN
1.      Cecak                                                                    duwe gaman : buntute ditugel,
2.      Gajah                                                                     duwe gaman : tlale, gadhing,
3.      Jago                                                                       duwe gaman : jalu, cucuk,
4.      Kalajengking, kumbang, tawon                            duwe gaman : entup,
5.      Kebo, kidang, sapi, wedhus                                  duwe gaman : sungu,
6.      Lele                                                                       duwe gaman : patil,
7.      Macan, kucing, singa                                             duwe gaman : kuku, Siyung,
8.      Ula                                                                         duwe gaman : wisa,
9.      Warak (badhag)                                                     duwe gaman : cula,
10.  Yuyu, kepithing                                                     duwe gaman : sapit,

JENENGE TURUNAN KEWAN
1.      turunane pitik biyasa karo kate                              : wareng
2.      turunane pitik biyasa karo pitik alas                      : bekisar 
3.      turunane pitik biyasa karo bekisar                         : bekikuk
4.      turunane bebek karo menthog                                : brati
5.      turunane jaran karo kuldi                                      : bihal

Kapustakaan :
Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.
      http://renaaanggraini.blogspot.co.id/2013/01/arane-anak-kewan-nama-anak-hewan.html

Samene wae postingan JENENGE ANAK KEWAN, JENENGE GAMAN KEWAN, LAN JENENGE TURUNAN KEWAN, mugi-mugi manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
0 Komentar untuk "JENENGE ANAK KEWAN, JENENGE GAMAN KEWAN, LAN JENENGE TURUNAN KEWAN"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top