Blog for Learning

| lesson material | material summary | questions and answers | definitions | types and examples | other information | materi pelajaran | ringkasan materi | pertanyaan dan jawaban | definisi | jenis-jenis dan contoh-contoh | informasi lainnya |

Powered by Blogger.

Pages

Materi Pergaulan Bebas Dalam Bahasa Jawa

      PANGERTEN PERGAULAN BEBAS
Wektu muda-mudi yaiku wektu manungsa pengin weruh kabeh bab. Mulane wektu-wektu ngene iki muda-mudi perlu bimbingan spiritual uga moral saka wong tuwa. Ing wektu kaya ngene muda-mudi gampang banget kepengaruh bab-bab kang negatif.
Pergaulan bebas yaiku salah siji bentuk perilaku sing nyimpang, “bebas” sing dimaksud yaiku nglewati wates-wates norma keagamanan sing ana.

      MACEM-MACEM PERGAULAN BEBAS
ü  Alkohol (Minuman Keras)
ü  Narkoba
ü  Seks bebas
ü  Pacaran
ü  Tawuran pelajar
ü  Balap Motor
ü  Ngrokok

      PENYEBAB PERGAULAN BEBAS
Ø  Faktor wong tua
Ø  Kurange pangerten agama lan keimanan
Ø  Perobahan jaman
Ø  Fasilitas sing nyukupi
Ø  Teknologi sing tansaya canggih
Ø  Kanca lan dhaerah sekitar sing kurang apik
Ø  gagale bocah nyerap norma lan pendidikan agama
Ø  nglampiasna rasa kuciwa
Ø  Sikap mental sing ora sehat
Ø  Rasa pengin ngerti sing duwur

      AKIBATE PERGAULAN BEBAS
»     Sering mbolos sekola
»     Mudune nile pelajaran
»     Dadi wong sing nutup diri lan ora terbuka karo wong tua
»     Gampang kesinggung lan sensitif
»     Sering nglamun
»     Sering metu bengi nganggo alesan sing ora jelas
»     Ngalalna akeh cara ben bisa olih sing dipengini

      CARA NGATASI PERGAULAN BEBAS
    Ngapiki cara pandang karo nyoba sikap optimis lan urip ing “kenyataan”.
    Njaga kaseimbangan pola urip
    Jujur maring awake dhewek
    Ngapiki cara komunikasi karo wong liya saingga kebina hubungan sing apik karo masyarakat
    Perlune bocah mikir nggo masa sing pan teka
    Ndalemi ajaran agama lan ngandeli iman
    Sering melu kagiatan sing bermanfaat, kaya pengajian lan kagiatan ing sekolah.
    Luwih kebuka maring wong tua utawa kanca perek ing dipercaya

      Cara saka pihak sekolah kanggo “pencegahan dini” saka pergaulan bebas muda-mudi :
  1.     Perlune kerja bareng antarane wong tuwa karo guru ngenani pendidikan moral para muda-mudi. Bab iki marakake pihak sekolah luwih ketat anggone ngajari urusan moral para muride
  2.       Para guru BK/BP/P2S kudu aktif nyegah lan ngajari moral lan etika marang para murid-muride lan menehi pitutur kang ajeg marang muride supaya orang ngulangi kadadeyan iku maneh

      Cara saka kaluwarga kanggo “pencegahan dini” saka pergaulan bebas muda-mudi:
  1.      Perlune wong tuwa cedhak anake saengga nyiptakake hubungan kang harmonis lan anak-anake nuruti pitutur lan perintah saka wong tuwane. Para muda-mudi uga bisa jujur marang wong tuwane dhewe-dhewe.
  2.     Perlune wong tuwa ngawasi media massa kang dideleng anak-anake. Bab iki penting banget amarga saiki media kang digawe contoh para muda-mudi (anak-anake deweke) nggoleki trend.


      KESIMPULAN
Pergaulan bebas iku prilaku kang nyimpang norma-norma kang berlaku. Penyebab pergaulan bebas kayata faktor wong tuwa, lingkungan utawa saking pengaruh kanca.
Muda-mudi kudu luwih selektif yen nggolek kanca dolan kang apik. Bab iki ora marakake muda-mudi pada kaku yen kekancan, nanging bab iki bisa nggawe muda-mudi luput saka bebayan pergaulan bebas.

0 Komentar untuk "Materi Pergaulan Bebas Dalam Bahasa Jawa"

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top