Blog for Learning

This blog contains lesson material, material summary, questions and answers, definitions, types and examples, and others.

Advertisement

Powered by Blogger.

Visitors

Flag Counter

Pages

pangerten pranatacara, perangan lan pahargyan pranatacara


Assalamu’alaikum Wr Wb
            Ing dinten punika kula arep posting materi basa jawa yaiku babagan pranatacara. Apa sih sing arane pranatacara? Ing postingan iki arep dibahas apa iku sing arane pranatacara, perangane teks pranatacara, pahargyan pranatacara, lan sangunipun pranatacara. Ing ngisor iki penjelasane.Pangerten Pranatacara
Pranatacara yaiku wong sing nduweni tugas nata acara.

Perangan teks pranatacara
1.      Salam pambuka
2.      Atur puji syukur
3.      Sapa aruh / atur pakurmatan lan panuwun
4.      Ancasing gati (isine / intine)
5.      Panutup
6.      Salam panutup

Pahargyan pranatacara
1.      Palakrama (pernikahan)
2.      Ambal warsa (ulang tahun)
3.      Kepaten (kematian)
4.      Mitoni (7 wulan)
5.      Tedhak siten (7 wulan)
6.      Reuni
7.      Adhicara tujuh belasan
8.      Perpisahan
9.      Khitanan
10.  Lsp.

Sangunipun pranatacara
1.      Sangu pokok
a)      Olah swara
·         Logat
·         Pocapan (kejelasan suara)
·         Napas
·         Tegas
·         Cetha (artikulasi)
·         Boten blero / bindheng
·         Membat-mentuling swanten (irama)
·         Kajiwa (dihayati)
b)      Olah bab sastra
·         Ada-ada
·         Panyandra
·         Paribasan
·         Pepindhan
·         Wangsalan
·         Lsp.
2.      Sangu tambahan
a)      Magatra (patrap wajar)
b)      Malaksana (luwes)
c)      Mawastha (jejeg)
d)     Maraga (mantep)
e)      Malagawa (enthengan)
f)       Matanggap (tanggap swasana)
g)      Mawat (ngentasi karya)
3.      Sangu panyengkuyung
a)      Mental (ora grogi)
b)      Pawiyatan (kegiyatan)
c)      Gladhen (latian)
d)     Pangrengga swara (piranti musik)
e)      Ketewajuhan (saged ngrampungake pahargyan kanthi ngremenake)
f)       Kasamaptaan (kesehatan)
g)      Mitra pembayutan (kancane)Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
4 Komentar untuk "pangerten pranatacara, perangan lan pahargyan pranatacara"

Buat kalian ada yang BARU nih sayangi GEDGET kalian yaaa:) banyak INFORMASI yang bakal kalian tau dengan lihat link-link ini langsung saja yuuu:)
http://zapplerepair.com/perbedaan-antara-lcd-iPhone-original-sama-iPhone-lcd-ori-kaca-palsu.html

Saptama itu apa ya

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top